Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Sân nắng


Heo may rắc nắng đầy sân
Còn em gánh nắng xa gần về phơi
Mỏng manh hạt nắng của trời
Cộm vàng sân nắng, của người anh yêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét