Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Một vài nét về nhà thơ Vũ Ngọc Toàn


Bút danh: Ngọc Toàn- Vũ Tâm
Sinh năm 1940
Nhà giáo- Cử nhân Văn
Địa chỉ: Phú Đô- Mễ Trì- Từ Liêm Hà Nội
ĐT: 0431850355
Các tác phẩm:

-In riêng:
+ Phía bờ tôi (Thơ-NXB Hội Nhà văn 2005)
+ Giao mùa (Thơ- NXB Hội Nhà văn 2009)
-In chung:
+ Hương ngoại ô I, II (NXB Hội Nhà văn 2003,2005)
+ Tâm giao (NXB Hội Nhà văn 2007)
+ Hương đất Việt (NXB Hội Nhà văn 2008)
+Tháp bút )CLB Văn học

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét