Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Cây xương rồng


Đất cằn hấng những bão giông
Vui trong nắng hạn xương rồng vẫn lên
Đơm hoa ra nhánh dày thêm
Xuân về phát lộc, đón đêm giao mùa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét